Odborná porota v novom zložení 

 
  V 9. ročníku súťaže Baumit Fasáda roka sme pozvali do odbornej poroty nových členov. Predsedom poroty zostáva aj v tomto ročníku Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. Zastupuje akademickú obec (FA STU) a okrem toho je aj členkou medzinárodnej poroty v súťaži Baumit Life Challenge, ktorá je európskou medzinárodnou fasádou roka. Pozvanie prial aj Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA (Slovenská komora architektov). Ostatní členovia poroty sú z radov aktívnych architektov, priestor dostali aj zástupcovia mladej generácie. Odbornú porotu tvorí spolu 6 členov. O nomináciách a víťazných fasádach v tohtoročnej súťaži rozhodnú na spoločnom zasadnutí už 11.4.2017 v Bratislave.
 

 

 

Doc.Ing.arch. Andrea Bacová,PhD.
FA STU Bratislava

Andrea Bacova

Ing. arch. Alexander Schleicher
SPDe, s.r.o.

Schleicher A SPDe

Ing. arch. Imrich Pleidel
AK Pleidel architekti, s.r.o.

Pleidel

Ing. arch. Sebastián Nagy
sebastina nagy architects, s.r.o.

Sebastian Nagy

Ing. arch. Matej Grébert
Compass, s.r.o.   

Grebert

Ing. arch. Juraj Hantabal
ateliér hantabal architekti, s.r.o.

Hantabal

Hlavný mediálny partner

Logo Jaga 1 v58

Mediálni partneri

asb2euro-stavARCH lg-blackyudinymojdomtyzdentrendy-byvanie1sabExterier interier Logologo dom byt2

Odborní partneri

sksikomora architektovzpzizsps

Partneri

CINEMAX logo 2015 final