Údaje o stavebnom diele

Zadajte názov diela.
Zadajte prosím adresu / lokalitu

Kategória

Vyberte kategóriu.
Invalid Input
Invalid Input
Zadajte rok realizácie.
Zadajte meno architekta / projektanta.
Invalid Input
Zadajte názov realizačnej firmy.
Zadajte investora.
Zadajte použité materiály.

Údaje o prihlasovateľovi

Zadajte názov organizácie / firmy.
Zadajte adresu.
Zadajte meno prihlasovateľa / kontaktnú osobu.
Zadajte mobilné číslo.
Invalid Input
Zadajte platnú e-mailovú adresu.
Vyberte vzťah k dielu.
Nahrajte minimálne 1 fotografiu.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Týmto prihlasujem vyššie uvedené stavebné dielo do verejnej súťaže Fasáda roka 2017. Vyhlasujem, že dielo zodpovedá všetkým podmienkam súťaže, s ktorými som sa zoznámil/-a a bez výhrad s nimi súhlasím.

Zaškrtnite čestné vyhlásenie.

Prihlášky zasielajte, prosím, do 28. 2. 2017

Hlavný mediálny partner

Logo Jaga 1 v58

Mediálni partneri

asb2euro-stavARCH lg-blackyudinymojdomtyzdentrendy-byvanie1sabExterier interier Logologo dom byt2

Odborní partneri

sksikomora architektovzpzizsps

Partneri

CINEMAX logo 2015 final