biely pas

Fasáda roka 2012
Rekonštrukcie

BD Bratislava

BA BD Americka Lublanska 0398

hlavna-cena

Adresa: Americká 1 - Ľublanská 2, Bratislava
Prihlasovateľ: Ing. arch. Angela Hornická
Autor/i: Ing. arch. Angela Hornická, Ing. Pavel Achberger
Realizátor: Martinus, s.r.o. 1. etapa a Tikol, s.r.o. 2.etapa

BD Bratislava

BA ul 29 Augusta 28 32 0552

cestne-uznanie

Adresa: ul. 29.augusta 28 - 32, Bratislava
Prihlasovateľ: Vlastníci bytov  a nebyt. priestorov
Autor/i: Ing. arch. Peter Babinec
Realizátor: Novota Art, s.r.o., Bratislava

BD Nitra

093 NR BD Parkovne nabr 13 15 17 0942

cestne-uznanie

Adresa: Parkové nábrežie 13, 15, 17, Nitra
Prihlasovateľ: VKF s.r.o.
Autor/i: Ing. Marián Piterka
Realizátor:

VKF s. r. o., Volkovce

BD Bratislava

BA Moskovska 21 0577

cestne-uznanie

Adresa: Moskovská 21, Bratislava
Prihlasovateľ: NOVOTA ART, spol. s r. o.
Autor/i: KPÚ Bratislava
Realizátor: NOVOTA  ART, s. r. o., Bratislava

BD Bratislava

BA BD Legionarska 3 5 7 0440

Adresa: Legionárska 3, 5, 7, Bratislava
Prihlasovateľ: NOVOTA ART, spol. s r. o.
Autor/i: Ing. arch. Pavol Holý
Realizátor: NOVOTA  ART, s. r. o., Bratislava

Hlavný mediálny partner

Logo Jaga 1 v58

Mediálni partneri

asb2euro-stavARCH lg-blackyudinymojdomtyzdentrendy-byvanie1sabExterier interier Logologo dom byt2

Odborní partneri

sksikomora architektovzpzizsps

Partneri

CINEMAX logo 2015 final