baumit-fasada

Baumit Fasáda roka 2015 pozná svojich víťazov

Súťaž Baumit Fasáda roka 2015 už pozná svojich víťazov. Víťazné fasády a ich tvorcovia boli slávnostne predstavení 4. júna 2015 na slávnostnom galavečeri v priestoroch bratislavskej Slovnaft Refinery gallery.
Spolu s víťazmi sa na veľmi vydarenom galavečeri zúčastnilo viac ako 500 zástupcov obchodných partnerov, realizačných firiem, architektov, projektantov a spolupracovníkov spoločnosti Baumit, pričom nechýbali ani zástupcovia médií.
Celý večer sa niesol v duchu spojenia architektúry a módy – kreatívneho stvárnenia fasád objektov a sveta módy, ktorý v rámci módnej prehliadky reprezentovali staré aj nové tváre módnej scény. Vyvrcholením večera bolo hudobné vystúpenie Márie Čírovej a detského speváckeho zboru.

Do 8. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení, bolo prihlásených 143 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže.

Odborná porota, zložená tento rok z dvoch skupín, nominovala spolu 22 stavieb.
Hlavná porota pracovala v zložení Ing. arch. Andrea Bacová, Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy a Ing. Ľuboš Fussek. Špeciálna porota v zložení Ing. arch. Andrea Urlandová, Mgr. Ľudovít Petránsky a Ing. arch. Ilja Skoček, st. posudzovala kategóriu Zateplený panelový dom.
Z celkového počtu nominácií bolo v kategórii Rodinný dom nominovaných 5 stavieb, v kategórii Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť 6 stavieb, v kategórii Obnovená a adaptovaná budova 4 stavby, v kategórii Sanovaná historická budova 3 stavby a v kategórii Zateplený panelový dom 4 stavby. Odborná porota nakoniec udelila 5 hlavných cien a 8 čestných uznaní.

Cenu Baumit Plyšová kocka 2015, získalo občianske združenie Imobilio, ktoré má za cieľ integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti. Cieľom Imobilia je podpora takýchto ľudí v ich úsilí študovať na vysokej škole. Momentálne stavia Imobilio vzdelávacie centrum v bratislavskej Karlovej Vsi, ktoré im bude vytvárať zázemie na štúdium. Študenti tu dostanú možnosť diaľkového štúdia – budú môcť využívať rehabilitáciu, ergoterapiu, knižnicu, priestor na špecializované prednášky, pripravovať si projekty, seminárne, bakalárske alebo diplomové práce.
Hlavným poslaním ceny Baumit Plyšová kocka je odmeňovať subjekty a organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť „fasádu“ našej spoločnosti, urobiť ju vnímavejšou na potreby ľudí s hendikepom, či ľudí na okraji spoločnosti. Projekt OZ Imobilio je skvelým príkladom, ako sa dajú veci meniť k lepšiemu a „ako sa dá, keď sa chce“.
Cenu Baumit Plyšová kocka si z rúk riaditeľa spoločnosti Baumit Luba Fusseka a marketingového riaditeľa Tomáša Seppa prevzal iniciátor projektu Imobilio Jozef Griač ml. Tohtoročná cena Baumit Plyšová kocka sa stretla aj v radoch hostí a zákazníkov Baumitu s priaznivým ohlasom a veľkým porozumením.

Tento rok sa do hlasovania zapojila aj laická verejnosť prostredníctvom facebookovej aplikácie. Vo verejnom hlasovaní v kategórii Rodinný dom dostal najviac hlasov (38 hlasov) Dom v záhrade. V kategórii rezidenčných projektov zvíťazila stavba Carniherba „F“ (71 hlasov), ktorá sa zároveň stala stavbou s najväčším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní. V kategórii Obnovených budov sa verejnosti najviac páčil projekt obnovy Materskej školy na Tbiliskej ulici (50 hlasov). V kategórii Sanovaná historická budova získal s odstupom najviac hlasov projekt Banka Žilina (48 hlasov), v kategórii Zateplený panelový dom získal prvenstvo panelový dom na Štúrovej ulici v Nitre (27 hlasov). Verejné hlasovanie prebiehalo po prvý krát a bolo príjemným oživením tohtoročnej súťaže.
 
VÍŤAZNÉ OBJEKTY 2015>>

Hlavný mediálny partner

Logo Jaga 1 v58

Mediálni partneri

asb2euro-stavARCH lg-blackyudinymojdomtyzdentrendy-byvanie1sabExterier interier Logologo dom byt2

Odborní partneri

sksikomora architektovzpzizsps

Partneri

CINEMAX logo 2015 final